Useful Gaelic word: cur

Want to read more stories about Gaelic? Consider donating to The Caledonian Mercury Cur – put Just like its English counterpart, this word has many uses...

Useful Gaelic word: Aois

The Gaelic word for age is aois and is pronounced ish. This word means age as in a person’s age rather than the sense...

Useful Gaelic word: Ceann

Ceann – Head In modern Gaelic, the word is pronounced kiyawn. The word comes up in both place names and in personal names. In particular,...

Useful Gaelic Word: clach

Clach – Stone/rock The word is pronounced as written, bear in mind though that in Gaelic we pronounce ch as in loch or Bach, and...

Am Prionnsa Teàrlach a rinn feum dhuinn

Is iongantach mar nach eil cuideigin a’ leughadh nam pàipearan. Tha am Prionnsa Teàrlach air tighinn a Ghallaibh agus e a’ toirt ionnsaidh air...

Còmhla ris an sàr-sgoilear

Bha mi fortanach. Air leth fortanach. Mar pàirt den obair agam a‘ riochdachadh Prògram Choinnich MhicÌomhair dha BBC Radio nan Gàidheal, fhuair mi an...

Useful Gaelic word: Beurla

How to pronounce "beurla" The Gaelic word for English language – Beurla – looks nothing like the word for English in the sense of someone...

Useful Gaelic word: Eòlas

Eòlas – knowledge Pronunciation of Eolas Pronounced yaw-lokh, eòlas is the Gaelic word for knowledge and/or expertise. An expert is a eòlaiche and in sciences, the...

Useful Gaelic word: Sìthean or dìthean

Sìthean/dìthean – flower The Gaelic word for flower varies according to region. In Lewis, most Gaelic-speakers will use the word "sìthean", pronounced shee-han. Meanwhile...

Iomairt Làbarach gun teachdaireachd soilleir

Bu chòir dhaibh a bhith taingeil gun do rinn iad cho math anns an t-suidheachadh a bh’ ann. Ged a bha buil bhòt nas...