Useful Gaelic word: rathad

Rathad – road Listen to the pronunciation guide The Gaelic word for road is rathad. It is similar to the English word, but the word is...

Useful Gaelic word: banais

banais – wedding Given last Friday's event, we might as well look at the Gaelic word for wedding. Banais refers to the wedding party or...

Useful Gaelic word: trod

trod – argument/anger/trouble Trod, pronounced just as spelt, is one of these words which classes for Gaelic learners seldom seem to teach, but which are...

Useful Gaelic word: bàta

bàta – boat Although the word bàta looks boringly similar to its English counterpart, it actually includes a mini language lesson for true enthusiasts. Gaelic...

Useful Gaelic word: greas / cabhaig

greas / cabhaig – hurry Despite the clichés, there are Gaelic words meaning "hurry up", especially when rushing to catch a ferry. In modern Gaelic,...

Cha bhiodh lethsgeul gu mòran brìgh an-diugh

Tha mi a’ smaoineachadh nach robh mi ach còig bliadhna a dh‘ aois nuair a bha mi mar-thà seachd searbh sgìth de dhaoine a...

Useful Gaelic word: math

Math – good Listen to the pronunciation guide Pronounced mah – this is one of the indispensible Gaelic words and one of the first picked by...

Am mìnich na pàrtaidhean co iad?

Chan eil rian gur e dìreach mi fhìn a th’ ann. Tha taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba a’ teannadh oirnn is cha mhòr gu bheil...

Tha muilleanan ann – is muilleanan ann

Am bi iad iad riaraichte a nis? An dùil? Tha an naidheachd air tighinn a-mach gun do chuir am Mòd ann an Gallaibh £3m ri...

Tha an t-airgead ann – dìreach nach eil iad ga chleachdadh mar a bu...

Tha sinn neònach anns na meadhanan. Tha sinn cho measail air a bhith a‘ smaoineachadh mar deidhinn fhèin mar gaisgich nach sguir a chuir...